My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes

How to take a Screen Shot on Computer ? Computer मा Screen Photo कसरी Capture गर्ने ?

शाहेद तपाईलाई थाहा नहुन सक्छ तर यो कुनै नौलो कुरा होइन कतिलाई थाहा हुन्छ भने कतिपयलाई थाहा हुदैन कम्प्युटर दुनिया होस् या कुनै चिज होस् केहि तपाइंले सिक्नु भएको छ भने केही मैले सिकेको छु र आफुले जानेको चर्तिकला आरुलाई सिकाउनु धेरै राम्रो हो यो त सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो आउनुहोस अब धेरै लामो भासण किन गर्नु पर्यो र हैन तपाईलाई एस्तै एउटा तरीका को बारेमा कुरा गर्न जादै छुँ जुन तरीकाले तपाईले सजिलै सँग Screen  capture गर्न सक्नुहुन्छ ।१‍. सबैभन्दा पहिला Computer मा कुन Screen capture गर्ने हो त्यहाँ जानुहोस् ।

२. त्यसपछि अफ्नो Keyboard मा Print Screen लेखेको बटन कहा छ हेर्नुहोस् र त्यसलाई दबाउनु होस् ।

३. अब तपाईको Screen मा भएको कुरा Copy भइसकेको हुन्छ । र कुन ठाउमा लगेर paste गर्ने हो तपाईले त्यो Program        खोल्नुहोस् जस्तैः  Photoshop वा Microsoft office word फोटोसप मा गर्नुहु्न्छ भने

४.  Photoshop program खोल्नुहोस् ।

५.  खुलिसकेपछि त्यहा गई ctr+v  दबाउनु होस् वा File Menu मा गई Paste गर्नुहोस् ।
  
६. अब तपाईको screen त्यहाँ देखिने छ । Photoshop को File Save गर्दा भने  JPEG Format मा गर्नुहोला । 

५. जस्तै मैले यो Screen त्यसरीनै ल्याएको हो  ।1 यो पोष्टको वारेमा तपाईको सुझाव: