My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes

मोबाईल वा कम्प्युटर बाट जुम मिटिङमा कसरी जोडिने ?????

मोबाईल प्रयोग कर्ताको लागी

कृपया तपाई मोबाइलबाट जुम मिटिङमा जोडिन चाहनुहुन्छ भने निम्न तरिका अपनाउनुहोस् ।

१. मोबाइलमा रहेको प्लेस्टोर Play store Application Open गर्नुहोस् 


२. चित्रमा देखाय जस्तै अव Zoom Cloud Meeting लेखेर सर्च गर्नुहोस्  


 

३. अब Install मा थिच्नुहोस् ।


. केहि समय पर्खनुहोस् र पूर्णरुपमा Install भएपछि Open मा थिच्नुहोस् ।

 

 अथवा,

तपाईले Zoom एप्लिकेशन मोबाइलको Screen मा देख्नुहुनेछ। त्यसलाइ open गर्नुहोस् ।

 

५. अब Join a Meeting मा थिच्नुहोस् ।


६.अब Meeting ID देख्नुहुनेछ। मेरो Meeting ID 2514505380 रहेकोले यहि ID लेख्नुहोस् र Join Meeting मा थिच्नुहोस् । 


७. Meeting Password लेखेको ठाउमा गई त्यहाँ मेरो Meeting Password 12345 लेख्नुहोस् र OK मा थिच्नुहोस् ।

 

८. अब केहि समय पर्खनुहोस् र म सँग मिटिङमा जोडिनुहोस् ।

  


कम्प्युटर प्रयोग कर्ताको लागी

कृपया तपाई Computer बाट जुम मिटिङमा जोडिएन चाहनुहुन्छ भने निम्न तरिका अपनाउनुहोस् ।

१. सर्वप्रथम यहाँ थिच्नुहोस् अथवा चित्रमा देखाए जस्तै कुनै एउटा वेब व्राउजरलाई Open गर्नुहोस् ।२. देखिएको Url Link मा zoom.us/Support/download लेखि किवोर्डमा रहेको Enter Key थिच्नुहोस् अव Zoom फाइल कम्प्युटरमा डाउनलोड भएको देख्नुहुनेछ । 


३. अव Desktop मा My Computer वा This PC लेखेको देख्नुहुनेछ त्यहा Double Click गरि Download लेखेको फोल्डर भित्र जानुहोस्


 ४. ZoomInstaller.exe लेखेको फाइललाई खोज्नुहोस् र Double Click गरि Install गर्नुहोस् ।


५. अब Desktop मा तपाईले चित्रमा जस्तै Zoom फाइलको Short Cut देख्नुहुनेछ । यसलाई Open गर्नुहोस् ।               

 

६. त्यसपछि Join a Meeting मा थिच्नुहोस् । 

  

७.अब Meeting ID देख्नुहुनेछ। मेरो Meeting ID 2514505380 रहेकोले यहि ID लेख्नुहोस् र Join Meeting मा थिच्नुहोस् ।


८. Meeting Password लेखेको ठाउमा गई त्यहाँ मेरो Meeting Password 12345  लेख्नुहोस् र Join a Meeting मा थिच्नुहोस् ।


९. अब  केहि समय पर्खनुहोस् र म सँग मिटिङमा जोडिनुहोस् ।

  0 यो पोष्टको वारेमा तपाईको सुझाव:

Post a Comment